تاريخ : سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ | 18:18 | نویسنده : ا-ح
اگر روزی بین رفتن و ماندن شک کردی ،

حتما برو بی معطلی !

چون نمی بایست کار به شک می کشید ، که بیاندیشی یا نیاندیشی

همان لحظه ی شک،کار تمام است .

نه اسمش عشق است ،

نه علاقه ،

و نه حتی عادت ،  • شافعی
  • گسیختن